Türkçe   English    
 

ÖZGÜR DÖKÜM KALİTE POLİTİKASINI;


- Şirketin amaçlarına uygun olarak düzenlediği profesyonel çalışma koşullarını,

- Döküm üretim Teknolojisini,

- Kalite ve Müşteri memnuniyetini

- Özenli ve çağdaş sorumluluk anlayışıyla yıllardır sürdürdüğü üretim faaliyetlerini sürekli büyütme çabası içindedir.

 
a
 

> Ürün, hizmet ve kalitesini sürekli iyileştirerek müşterilerinin talep ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak,

> Çalışanların firma amaç ve hedefleri doğrultusunda kişisel gelişimlerini ve eğitimlerini sağlamak,

> Faaliyetlerden elde edilen verileri değerlendirerek verimliliği en üst düzeyde tutmak,

> Teknolojinin sağladığı imkanlara bağlı olarak; müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak, gerektiğinde bilgilendirmek, ilk ve her seferde her müşteri için kaliteli ve ekonomik çözümler üretmek,

> Kendini sürekli eğiterek ve geliştirerek; performansı yüksek, kendini sürekli yenileyebilen ve insiyatif kullanabilen, müşterileri, çözüm ortakları, tedarikçileri ve çalışanları ile birlikte iyi bir ekip olmayı başarmak,

> Çalışanların şirket işleyişine katılımını sağlamak ve takım çalışmasını özendirmek, açık iletişim ortamları yaratmak, objektif bir yönetim oluşmasını sağlamak,

> Başta üst yönetim olmak üzere belirlemiş olduğumuz şartlara uygun olarak çalışacağımızı ve kaliteyi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

 
             
             
             
             
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Özgür Döküm © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.